Werkwijze

Als vertrouwenspersoon begeleidt Blok8 BV diverse trajecten voor zowel professionele opdrachtgevers als (collectieve) particulieren. Centraal staat het beheersbaar maken en managen van processen.  In de projecten is er de ruimte voor creatieve en innovatieve ideeën van waaruit strategische beslissingen binnen de kaders en randvoorwaarden van het project kunnen worden gemaakt. De risico’s van financiën, planning en kwaliteit worden in kaart gebracht en gereduceerd en dragen daarnaast zorg voor beslisdocumenten op de juiste momenten.

Blok8 biedt de kennis, het inzicht en de vaardigheden om projecten succesvol te initiëren en beschikt over het uithoudingsvermogen om ze af te ronden. Hierbij leidt alleen de juiste combinatie van factoren als expertise, ervaring, doorzettingsvermogen en creatief ondernemerschap tot projecten met meerwaarde.