Wat is CPO?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een betrekkelijk nieuwe ontwikkelmethode in Nederland en is sterk in opkomst. Doordat het rijk, provincies en gemeentes deze initiatieven van burgers steunen, stimuleren en faciliteren wordt een steeds groter aandeel van de woningmarkt op deze manier gerealiseerd. Blok8 BV werft, begeleidt en ondersteunt de deelnemers oftewel de aanstaande bewoners van de woningen.

Blok8 betrekt op een creatieve wijze in opdracht van particulieren, gemeenten of woningstichtingen de toekomstige bewoners in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van hun eigen woning. Dit kan zijn van appartement tot vrijstaande woning. De bewoners organiseren zich in een stichting of een vereniging zonder winstoogmerk met als doel de realisatie van hun eigen woning. Daarbij worden de woningen door een, door de bewoners zelf gekozen, architect ontworpen en kan men zelf invulling geven aan hun eigen woning. Gezamenlijk ontwikkelen levert op deze manier voor de bewoners diverse voordelen op:

•     met de architect zelf de eigen woning (laten) ontwerpen;
•     sociale cohesie in de buurt door gezamenlijke ontwikkeling;
•    door de projectmatige aanpak kan een aanzienlijk kostenvoordeel behaald worden ten opzichte van traditionele projectontwikkeling, dit kan oplopen van 10 – 25 %.

Blok8 heeft samenwerkingsverbanden met partijen op het gebied van het stimuleren en adviseren van CPO. Zo wordt kennis, kunde en capaciteit uitgewisseld om projecten tot een succesvol eindresultaat te laten komen.