Stappenplan

De oriëntatie
De eerste stap in het ontwikkelproces is de oriëntatie op de locatie. Is er al een locatie bekend of dient hier nog onderzoek naar gedaan te worden? Op basis van de locatie kan er een plan van aanpak geschreven worden. De toekomstige bewoner bepaalt zelf (in samenspraak met het collectief) hoe de ontwikkeling van de locatie en de woning gestalte krijgt. Hierbij zullen wij de bewoners van dienst zijn om tot de gewenste ontwikkeling van de locatie te komen.

De planvorming
Na afronding van de oriëntatiefase wordt op basis van de gewenste locatie de projectorganisatie nader vorm gegeven. Er wordt voorafgaand een plan van aanpak, de rollen van de verschillende partijen met de daarbij behorende afspraken, planning en financiën opgemaakt. In deze fase is het mogelijk om te bekijken of er gebruik gemaakt kan worden van subsidies. Dit zal in samenspraak met de toekomstige bewoners onderzocht worden.

Het ontwerp
Voorafgaand aan het ontwerptraject selecteren de toekomstige bewoners de architect. Iedere deelnemer vult een inventarisatieformulier in met de wensen voor de woning en welke stijl van de woning men mooi vindt. Op basis van de individuele wensen wordt een favoriete architect gekozen.
Iedere toekomstige bewoner heeft drie individuele ontwerpgesprekken met de architect. Deze gesprekken leiden van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp en vervolgens wordt dit uitgewerkt tot tekeningen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning bij de gemeente.

Het bouwen
Na de ontwerpfase wordt door de toekomstige bewoners de aannemer geselecteerd. De aannemer met de meest gunstige prijs-kwaliteitverhouding zal worden gecontracteerd voor de realisatie van het project. Het is ook mogelijk om in een eerdere fase een aannemer bij het project te betrekken. Deze aannemer gaat dan als partner deelnemen in het ontwerptraject van de ontwikkeling.

De oplevering
Na afronding van het bouwtraject van de woningen vind de eigendomsoverdracht plaats van de aannemer naar de toekomstige bewoner. Bij de eigendomsoverdracht, ofwel oplevering, maakt de bewoner gezamenlijk met de toezichthouder een “ronde” door de woning voor de eventuele tekortkoming in de woning. Na deze ronde vindt de sleuteloverdracht plaats en kan de woning door de toekomstige bewoner worden ingericht.