Individueel particulier opdrachtgeverschap (PO)

Steeds meer mensen willen hun eigen woning volgens hun eigen woonwensen laten bouwen. Niet alleen in het landelijk gebied, maar ook in het stedelijke in Nederland neemt de vraag toe. Bij individueel particulier opdrachtgeverschap koopt een particulier een kavel en ontwikkelt de woning in samenspraak met diverse adviseurs uitvoerende partijen.

Blok8 BV zorgt voor de gehele procesbegeleiding van het project. De toekomstige bewoner wordt begeleid bij het maken van beslissingen. Het gehele proces wordt vooraf beschreven. Financiële, juridische, en tijdstechnische risico’s worden in beeld gebracht, zodat de opdrachtgever ontspannen het proces kan doorlopen. Blok8 ondersteunt en begeleidt hierbij de opdrachtgever door het woud van regels en wetten in het ontwikkeltraject.