Eco house

 

Duurzaam ontwikkelen

Blok8 BV wil optimaal inspelen op de actuele veranderingen in de markt om de wens van de toekomstige bewoners te kunnen bewerkstelligen. Marktgerichtheid en duurzaamheid wordt de komende jaren steeds belangrijker. De “nieuwe consument” is een bewuste en betrokken burger. Deze burger wil graag zijn steentje bijdragen aan een betere, eerlijkere en duurzamere maatschappij.

Duurzaam ontwikkelen is dat woningen voor een langere periode (levensloopbestendig) meegaan in de technische, ruimtelijke en marktconforme maatschappij. Maar duurzaam wordt ook vanuit energetisch oogpunt na gestreefd. De kwaliteit van de duurzaamheid voor woningen wordt door een scherpe Energie Prestatie Coëfficiënt, hoge GPR score of een lage CO² uitstoot behaald. Door gebruik te maken van ecologisch verantwoorde materialen en grondstoffen, duurzame ontwerpprincipes en innovatieve bouwtechnieken ontwikkelen we woningen van de toekomst.